Generalforsamling

Generalforsamling

Dette års generalforsamling afholdes tirsdag den 15. maj 2018, kl.16.30 i Tolne Skovpavillon

Forud for generalforsamlingen er der for de interesserede mulighed for at høre nærmere om den kommende ombygning af Dansesalen/Glassalen/Stakladen (kært barn har mange navne), idet repræsentanter for Pavillonens Venner mellem kl.15.00-16.00 vil fortælle om planerne. Mødested Glassalen.

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år og fremlæggelse af årsregnskab for det forløbne år til godkendelse, herunder anvendelse af overskud eller dækning af tab.

 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

 

På valg er: Jens Chr. Kringelholt, Henrik Hougaard og Jens Peter Skovsgaard. Alle er indstillet på at modtage genvalg.

 

4. Behandling af indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag.

 

5. Valg af revisor.

 

6. Eventuelt.

 

På www.tolneskov.com kan man før generalforsamlingen under nyheder dels se denne indkaldelse,bestyrelsesberetningen, årsregnskabet og specificeret resultatopgørelse og udskrive herfra, hvis ønsket.

Efter generalforsamlingen

 

Der vil i forlængelse af generalforsamlingen blive serveret et lettere traktement for de deltagende anpartshavere med 1 ledsager pr. anpartshaver.

Tilmelding m.v.

 

Af hensyn til arrangementets tilrettelæggelse bedes tilmelding på samme måde som sidste år foretaget senest den 10. maj 2018, kl. 16.00 via hjemmesiden.

 

https://da.surveymonkey.com/r/tolne2018

 

Hjemmesiden er allerede åben for tilmeldinger.

Tilmelding kan foretages fra en vilkårlig computer og har man ikke adgang til en sådan, kan en nabo eller et familiemedlem sikkert hjælpe - også med udskrift af de papirer man evt. ønsker udskrevet fra hjemmesiden.

 

For at lette den fremtidige kommunikation og for at sikre, at de enkelte anpartshavere er korrekt registreret i den officielle ejerbog, bedes tilmeldingen udfyldt fuldstændigt.

 

Der udleveres stemmesedler og adgangsbilletter til spisning ved indgangen til generalforsamlingen fra kl. 16.15.

 

Med håbet om et snarligt gensyn - på bestyrelsens vegne

 

Lars Fogh-Andersen, bestyrelsesformand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - -

 

 

The annual general meeting of Tolne Forest Aps usually takes place in the month of May and is held at the Tolne Forest pavilion.

 

 

Tolne Skov Aps © 2010